Quy Định Về Quản Lý Nhà Chung Cư Như Thế Nào ?

Quy Định Về Quản Lý Nhà Chung Cư Như Thế Nào ?

Quy Định Về Quản Lý Nhà Chung Cư Như Thế Nào ? là thắc mắc của nhiều người đang quan tâm tới dự án nhà chung cư, quy định quản lý về chung cư như thế nào, nguyên tắc sử dụng ra sao,mức phí cụ thể như thế nào, mời bạn tham khảo thông tin chính xác từ văn phòng luật…

Quy Định Về Quản Lý Nhà Chung Cư Như Thế Nào ?

Hỏi:

Hiện tại có nhiều văn bản quy định về vấn đề quản lý nhà chung cư, vậy nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư hiện nay được áp dụng như thế nào? Mong Luật sư tư vấn!

Quy Định Về Quản Lý Nhà Chung Cư Như Thế Nào ?
Quy Định Về Quản Lý Nhà Chung Cư Như Thế Nào ?

Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

  • Việc đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư với đơn vị quản lý vận hành trên cơ sở các quy định của pháp luật về nhà ở.
  • Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng của từng nhà chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế này và pháp luật có liên quan.
  • Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng kinh phí bảo trì, kinh phí quản lý vận hành, kinh phí hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và các khoản phí, lệ phí khác trong quá trình sử dụng nhà chung cư theo quy định của Quy chế này và pháp luật có liên quan;Phải chấp hành nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế này và pháp luật có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư.”Căn cứ theo quy định trên, chủ đầu tư thu mức phí trước khi vào ở được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư với đơn vị quản lý vận hành trên cơ sở các quy định của pháp luật về nhà ở.

Tổng quan chung cư IA20 Ciputra- KĐT Nam Thăng Long

Quy Định Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

  • Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.
  • Việc xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải công khai, minh bạch và căn cứ vào nội dung các công việc cần quản lý vận hành, dịch vụ sử dụng đối với từng loại nhà chung cư.
  • Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì giá dịch vụ quản lý nhà chung cư được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư;Trường hợp nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước thì giá dịch vụ quản lý nhà chung cư được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều này.
  • Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định như sau:a) Trường hợp chưa tổ chức được Hội nghị nhà chung cư lần đầu thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở;b) Trường hợp đã tổ chức được Hội nghị nhà chung cư thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do Hội nghị nhà chung cư quyết định.
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư để áp dụng cho các trường hợp sau đây:a) Thu kinh phí quản lý nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn;b) Làm cơ sở để các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở hoặc trong trường hợp có tranh chấp về giá dịch vụ giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

    Trường hợp không thỏa thuận được giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì áp dụng mức giá trong khung giá dịch vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.”

Như vậy nguyên tắc sử dụng luật pháp áp dụng với thực tế, quy định về quản lý nhà chung cư được chặt chẽ hơn rất nhiều. Mong rằng thông tin này hữu ích với bạn đọc.

Hỗ Trợ Thông Tin Khách Hàng 24/7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.