MẶT BẰNG PARK 10

  Tháng Ba 28, 2016 | 10:34 sáng

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG:

– Hỗ trợ vay vốn tối đa 70% lên tới 20 tháng, ân hạn gốc trong 24 tháng, miễn phí phạt trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất ( không quá ngày 31/11/2017)

– Thỏa sức sáng tạo và khẳng định đẳng cấp với Gói bàn giao thô – Giảm giá 4.000.000 vnđ/m2 thông thủy cho khách hàng mua căn hộ 4,5,6,7 áp dụng tới ngày 30/4/2016

 

PHÂN TÍCH MẶT BẰNG CĂN HỘ:

Một sàn căn hộ điển hình của tòa Park 10 bao gồm 18 căn với 12 thang máy/sàn, được thiết kế từ 02-05 PN, đây là tòa căn hộ duy nhất của Times City có căn hộ 05 PN.

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng điển hình

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng điển hình

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 01 TK 03 PN DT 116,6m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 01 TK 03 PN DT 116,6m2

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 02 TK 02 PN DT 78,9m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 02 TK 02 PN DT 78,9m2

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 03 TK 04 PN DT 154,9m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 03 TK 04 PN DT 154,9m2

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 04 TK 04 PN DT 178,4m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 04 TK 04 PN DT 178,4m2

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 05 TK 04 PN DT 157m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 05 TK 04 PN DT 157m2

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 06 TK 04 PN DT 134,8m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 06 TK 04 PN DT 134,8m2

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 07 TK 02 PN DT 78,6m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 07 TK 02 PN DT 78,6m2

Buy cheap Viagra online

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 08 TK 03 PN DT 118,5m2 Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 08 TK 03 PN DT 118,5m2

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 09 TK 03 PN DT 118,5m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 09 TK 03 PN DT 118,5m2

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 10 TK 02 PN DT 78,2m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 10 TK 02 PN DT 78,2m2

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 11 TK 02 PN DT 73,9m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 11 TK 02 PN DT 73,9m2

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 12 TK 03 PN DT 122,3m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 12 TK 03 PN DT 122,3m2

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 12A TK 02 PN DT 68,1m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 12A TK 02 PN DT 68,1m2

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 12B TK 02 PN DT 68,1m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 12B TK 02 PN DT 68,1m2

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 15 TK 03 PN DT 119,5m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 15 TK 03 PN DT 119,5m2

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 16 TK 02 PN DT 75,4m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 16 TK 02 PN DT 75,4m2

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 17 TK 02 PN DT 79,4m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 17 TK 02 PN DT 79,4m2

Mặt bằng tòa Park 10 - Mặt bằng căn 18 TK 03 PN DT 116,6m2

Mặt bằng tòa Park 10 – Mặt bằng căn 18 TK 03 PN DT 116,6m2

If you have read the blog post here a copy of wordfinder, you could look at the entry for request.